Disclaimer

Disclaimer

 

Op het gebruik van deze website (www.chakraal.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie

www.chakraal.nl streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld staat www.chakraal.nl niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. www.chakraal.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via email kan niet zonder meer een relatie tussen www.chakraal.nl en de gebruiker van de website ontstaan.

Website bezoek

Praktijk Chakraal gebruikt functionele cookies. U kunt zich afmelden door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Email

info@chakraal.nl kan niet garanderen dat emails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van emails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het email-verkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s.

Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per email met info@chakraal.nl te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. www.chakraal.nl heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan en aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten van www.chakraal.nl zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt zonder dat www.chakraal.nl daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

 

Met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Privacywetgeving van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een toelichting hierop inclusief rechten en plichten is verstrekt middels de Privacyverklaring Therapeuten VVET. Op deze pagina wordt verder toegelicht hoe hieraan binnen Chakraal, Prakijk voor Energetische Therapie invulling wordt gegeven.

 

Privacy Verklaring

Chakraal respecteert uw privacy en werkt volgens de richtlijnen AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), bij wet bepaald. Wanneer persoonsgegevens worden gevraagd, zullen deze vertrouwelijk door de therapeut worden verwerkt. Door uw gegevens te verstrekken, stemt u in met de voorwaarden conform AVG.