Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Betalingsvoorwaarden

Op de praktijk is geen pinapparaat. Een factuur wordt nagezonden, waarop staat aangegeven dat U binnen veertien (14) dagen onder vermelding van het factuurnummer het verschuldigde bedrag overmaakt aan www.chakraal.nl

 

Prijzen

– De prijzen, die op het tijdstip van aanmelding in de desbetreffende brochure van Chakraal.nl  en/of op de website vermeld staan, maken deel uit van de overeenkomst tussen u als particuliere cliënt en Chakraal.nl.

– Voor een InCompany training Mindfulness geldt een ander tarief welk in overleg wordt samengesteld.
– Praktijk Chakraal is voor drie jaar vrijgesteld van BTW (KOR).
– In het specifieke geval van Massage voor (ex)kankerpatiënten kan er een behandeling buiten de praktijk georganiseerd worden. Bijvoorbeeld bij u thuis, uw hospice of inloopcentrum. Hiervoor breng ik, naast het behandeltarief, de gereden kilometers in rekening tegen € 0,19 per km. Het tarief is afhankelijk van de behandeltijd (20, 30 of 40 minuten).

 

Vergoedingen zorgverzekeraars

De door Chakraal Praktijk voor Energetische Therapie uitgevoerde behandelingen worden als energetische behandelingen gecodeerd. Deze consulten worden vrijwel door alle alle zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Dit wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Het overige aanbod van Chakraal komt niet voor vergoeding in aanmerking.

 

Regels in de praktijk

Ik verzoek u op tijd te komen. Komt u te laat, dan gaat deze tijd van uw afspraak af. Kunt u toch niet komen? Dan graag uiterlijk 24 uur voor de afspraak afzeggen per telefoon of email.
Vergeet U uw afspraak, dan dient u 75% van de kosten te betalen. Een ander had in uw plaats geholpen kunnen worden.

 

Vertrouwelijkheid

Wat we bespreken tijdens de intake blijft onder ons. Alles wat u als cliënt aan mij vertelt beschouw ik als vertrouwelijk.
Uw gegevens worden genoteerd in een cliëntendossier.  Als client heeft u het recht om uw dossier in te zien.
Na de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar wordt uw cliëntendossier vernietigd.

Klachtenregeling

Voor informatie bij een klacht verwijs ik u naar de website van de VVET.